Het team


Lynn Vanhoven

Lynn Vanhoven is in 2014 afgestudeerd als logopediste aan de Thomas More hogeschool in Antwerpen.

Tijdens haar stages deed ze ervaring op in verschillende logopedische praktijken en centra. Daar werkte ze met kinderen en volwassenen. Ze stond in voor het onderzoek en de behandeling van spraak-, taal- en leerstoornissen bij kinderen. Ze begeleidde ook  personen met neurologische spraak- en taalstoornissen.

Na haar opleiding startte ze in de groepspraktijk Tamaran in Mechelen. Ze begeleidt er tot op heden vooral kinderen met  spraak- en leerstoornissen. Sinds 2015 begeleidt ze ook een aantal kinderen in het Xaveriuscollege in Borgerhout.

 

In 2017 richtte Lynn De logohoeve op. Zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen hier terecht voor een logopedisch onderzoek en de begeleiding van spraak-, taal- en leerstoornissen. Tijdens de therapie wordt er gewerkt rond de hulpvraag van de persoon maar ook de omgeving wordt betrokken in de begeleiding. Door overleg met de school en de ouders proberen we een zo goed mogelijk leermilieu te creëren.

Er worden regelmatig bijscholingen gevolgd om op de hoogte te blijven van de nieuwe ontwikkelingen op vlak van spraak-, taal- en leerstoornissen.