Typ 10


De cursus Typ 10 is geschikt voor kinderen vanaf 9 jaar.
Via deze methode leren kinderen op een speelse manier blind typen.

Alle kinderen zijn welkom, ook kinderen met leer-, ontwikkelings- of motorische problemen.

Ook zij genieten van de voordelen van vlot blind typen.

Ze ondervinden vaak problemen tijdens het schrijven.

Het inzetten van een computer kan een hulpmiddel zijn, op voorwaarde dat ze vlot blind kunnen typen.

 

De lessen gaan individueel of in kleine groepjes door. De cursus bestaat uit 10 lessen van 1 uur. Het kind krijgt een werkboek en toegang tot de online oefenmodule.

Voor meer informatie kan u zich steeds wenden tot Lynn.
U vindt haar contactgegevens op de site.