Taal


Onze taal bestaat uit verschillende aspecten zoals taalbegrip, woordenschat, zinsbouw,... Wanneer er problemen opduiken in één of meerdere aspecten van de taal spreken we van een vertraagde of verstoorde taalontwikkeling. Problemen in de taalontwikkeling kunnen zich uiten op verschillende manieren. Kinderen begrijpen of zeggen maar weinig woorden, ze gebruiken korte of foutief gevormde zinnen, werkwoorden worden niet juist vervoegd,... Tijdens een logopedisch onderzoek wordt zowel het taalbegrip (wat ze begrijpen) als de taalproductie (wat ze kunnen zeggen) van uw kind in kaart gebracht. Aan de hand van de resultaten kan de logopedist  gericht met uw kind aan de slag gaan.